0907156668

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Khách sạn Khánh Tuyết
Address: 4th Floor, 147 Mai Dịch Street, Cau Giay District, Hanoi
Phone: (024) 6259 8807
Fax:
Hotline: (024) 6259 8807
Email: khachsankhanhtuyet@gmail.com
Website: https://khachsankhanhtuyet.com

GỬI LIÊN HỆ CHO CHÚNG TÔI

To use CAPTCHA, you need Really Simple CAPTCHA plugin installed.