Phòng

946746409
Chỉ từ: 600000đ
Đi kèm với không gian làm việc rộng rãi và nhiều dịch vụ, tiện nghi trong phòng. Tạo cho du khách đến đây một không khí ấm áp và thoải mái
759443984
Chỉ từ: 550000đ
Đi kèm với không gian làm việc rộng rãi và nhiều dịch vụ, tiện nghi trong phòng. Tạo cho du khách đến đây một không khí ấm áp và thoải mái
976676182
Chỉ từ: 500000đ
Đi kèm với không gian làm việc rộng rãi và nhiều dịch vụ, tiện nghi trong phòng. Tạo cho du khách đến đây một không khí ấm áp và thoải mái
955310956
Chỉ từ: 300000đ
Đi kèm với không gian làm việc rộng rãi và nhiều dịch vụ, tiện nghi trong phòng. Tạo cho du khách đến đây một không khí ấm áp và thoải mái
Scroll to Top

Thông tin đặt phòng

Họ & tên khách*
Số điện thoại*
Loại phòng*
Số lượng*
Tổng tiền
đ
Số lượng*
Check In/Check Out*
Phương thức thanh toán*